top of page

Praktisk information

Min tilgang

Hvad er en erhvervspsykolog?

Som erhvervspsykolog har jeg specialiseret mig i at bringe psykologien i praktisk anvendelse i erhvervslivet og mit erhvervspsykologiske arbejde omfatter alle organisatoriske processer, hvori mennesker indgår.

Mit arbejde er således baseret på min faglighed som psykolog og jeg anvender  kliniske/terapeutiske metoder, som retter som mod mennesker i krise OG arbejdspsykologiske metoder, der retter sig mod udvikling af mennesker i organisationer.

Jeg arbejder meget løsningsorienteret med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte menneske til at kunne håndtere sit liv konstruktivt fremadrettet.

Behovet for et gå til psykolog kan opstå ud af tre situationer:

  1. Ønsker om at udvikle sig, nå et bestemt mål, blive den bedste version af sig selv mm.

  2. Særlige udfordringer som oplevet krise, angst, sorg, stress, mistrivsel mm.

  3. En kombination af begge

 

I langt de fleste tilfælde vil vi som mennesker opleve en kombination af 1 og 2, hvorfor også min tilgang og anvendelse af redskaber vil blive tilpasset den enkeltes situation og behov.

Jeg tilbyder:

Jeg tilbyder individuelle samtaler til unge og voksne, supervision til enkelt personer og grupper, supervision af HR afdelinger og HR medarbejdere, Coaching, ledelses- og medarbejderudvikling, HR-mentoring. Læs mere under Arbejdsområder.

bottom of page