Ledelse

At være leder er et begreb i konstant udvikling og med flere og flere krav knyttet til rollen. Du repræsenterer den virksomhed du arbejder for og din rette ledelse er afgørende for virksomhedens succes. Samtidig er din rette ledelse afgørende for dine medarbejderes engagement og trivsel. Og som naturlig følge heraf, er din rette ledelse også afgørende for din egen succes, engagement, trivsel og arbejdsglæde.

 

Hvad er så din rette ledelse eller ledelsestilgang? Hvordan fremstår du og agerer som en autentisk og nærværende leder? Måske er du en garvet og erfaren leder – og blot skal pudses lidt af i kanten , eller helt ny i rollen og skal bygge dig selv op som leder. Jeg kan hjælpe dig ud fra netop dit udgangspunkt med videreudvikling af din ledelse, og ikke mindst at den er i overensstemmelse med din virksomheds vision, strategi og kultur. 

 

Min erhvervspsykologiske tilgang er med til at sikre, at din udviklingsproces både sker i forhold til dig som person og i forhold til den virksomhed, som din ledelse skal udspille sig i. 

 
Coaching

Nå dine mål og få bragt dit fulde potentiale i spil

Coaching skaber nye muligheder og perspektiver. Det er en målrettet, struktureret og intensiv proces, der giver dig mulighed for at arbejde med dine ressourcer og udviklingsmuligheder i såvel den professionelle som private rolle, samt at blive udfordret på eget potentiale og nye handlemåder. Coaching tager udgangspunkt i dit mål og eller ønsker til fremtiden og din egen rolle heri.

Målet med coaching er at styrke din gennemslagskraft, samt at give ideer til at tackle hindringer og udfordringer i jobbet på en hensigtsmæssig og personligt. Endvidere at du kan arbejde fokuseret på at opnå dine mål, hvad enten det er i privatlivet, arbejdslivet og/eller din egen helt personlige udvikling.

Som leder kan coaching også rette sig mod din ledelsesrolle og udvikling heraf.

Hvornår kan der være brug for coaching?

 • Behov for at håndtere konkrete og aktuelle udfordringer/forandringer i din professionelle rolle

 • Behov for at skabe overblik over din jobfunktion og rolle, herunder at lave en konkret plan for din indsats

 • Behov for ideer til at håndtere eget og evt. andres stress og arbejdsbelastning

 • Samarbejdsmæssige udfordringer, som du ønsker inspiration til at håndtere bedre

 • Afklaring af ønsker, drømme og værdier og hvad forhindrer eller hvad der skal til for at opnå disse

 • Konkrete udviklingsmål ift. egen lederrolle

 • Karriereudvikling/-valg

 • Udfordringer i relation til Work-Life balance

 • Brug for et neutralt refleksions rum, hvor personlige og følsomme temaer kan drøftes i fortrolighed

 • Ønske om at få større indsigt i egne handlemønstre og adfærd

 
HR-mentoring

Få styrket din HR faglighed og inspiration til løsning af konkrete HR-udfordringer

Jeg drives af at se mennesker lykkes med det de brænder for.  Efter 30 år i HR feltet er der næppe en HR opgave, som jeg ikke har været involveret i – oftest ansvarlig for. Den viden og erfaring vil jeg gerne bringe videre til dig/jer med ønsket om at netop du/I lykkes med løsningen af  dette og bringer værdi til såvel organisation som medarbejdere.

Det kan være HR-opgaver som:

 • Definere forretningsstrategien sammen med den øverste ledelse

 • Udvikle og implementere tilhørende HR strategi

 • Udvikle, drive og monitorere kulturel transformation gennem de rette HR processer og aktiviteter

 • Nye vilkår , nye lønmodeller og nye overenskomster

 • Rekruttering til ledelsespositioner – vigtigt element i kulturel transformation

 • Opbygning af HR-funktion fra bunden – medarbejdere, processer, værktøjer

 • Arbejdsmiljø og SU organisation

 • Ledelses- og lederudvikling

 • Lederreviews og medarbejderundersøgelser

 • Udvikling af en agil organisation med rette person på rette position

 • Udvikling og fornyese af HR-værktøjskassen

 • Executive coaching af øverste ledelse

 • Arbejdsret og overenskomstforhold

 

HR-mentoring tager udgangspunkt i netop din faglige udfordring.

Mentorsamtalerne vil foregå hvor du foretrækker det – på virksomheden eller i min psykologiske praksis.

 
HR-supervision 

Bliv styrket i din HR rolle i din virksomhed

At arbejde med HR i virksomheder er fantastisk berigende, spændende…..og udfordrende. Man skal typisk skabe forandringer på organisatorisk-, ledelsesmæssig-, og individuelt niveau. Forandringer, der kan være både udviklende og værdiskabende for de involverede, og være angstprovokerende og skabe utryghed og modstand. Man skal tilfredsstille mange forskellige interessenter og bruge mange aspekter af sig selv både som person og professionelt.

 

HR-supervision styrker den enkelte HR-medarbejder og evt. hele HR-gruppen til at kunne rumme og håndter det brede spektrum af opgaver og tilknyttede psykologiske reaktioner hos  alle involverede, ikke mindst HR-medarbejderen/gruppen selv.

 

Jeg tilbyder HR-supervision af enkeltpersoner og grupper.

 

HR-supervision vil typisk foregå hos dig/jer på jeres virksomhed.

 
Personlig udvikling

Bliv den bedste udgave af dig selv

Ønsket om eller behovet for at træde ind i en personlig udviklingsproces kan udspringe af mange forhold, og det kan ofte være hensigtsmæssigt at få en professionel håndsrækning til at arbejde struktureret med sin egen udvikling. Arbejde fokuseret med sin bevidsthed og deraf øgede selvindsigt, sin refleksion og selviagttagelse, og ikke mindst at omsætte refleksionen til konkrete handlinger.

En struktureret personlig udviklingsproces vil derudover i langt de fleste tilfælde styrke dit selvværd, din selvaccept og din selvtillid.

 

Selvværd – du er værdifuld og har ret til at få dækket dine behov

Selvaccept – troen på at du er god nok som du er

Selvtillid – du har tillid til dine egne evner og kompetencer

 
Stress

Slip bekymringer og stress og genvind energien og kontrollen over dit liv.

Vi kan alle få følelsen af stress, enten ud fra ønsket om at imødekomme egne og omverdenens krav eller svære situationer eller ud fra livsbegivenheder som er mentalt udfordrende og evt. indebærer store forandringer.

 

Stress er således en belastningsreaktion, - vi reagerer på udfordringer som er belastende for os og hvor vi oplever at udfordringerne er større end de ressourcer vi oplever at have til rådighed.

 

At føle sig stresser og belastet i kortere perioder er ikke farligt og en naturlig del af det at være menneske. At være ramt af stress over en lang periode kan derimod være voldsomt invaliderende og opslidende for en selv og sine omgivelser.

 

I et stressbehandlingsforløb arbejder vi ud fra dit konkrete udgangspunkt  og kommer typisk igennem tre faser:

 1. Udredning – viden om nuværende situation, definition af målsætning, aflastning fra den konkrete stress, opbygning af viden, fjerne kilder til stress

 2. Læring og  nye færdigheder – redskaber/værktøjer/øvelser til brug i dagligdagen

 3. Fremtid – forebyggelse af tilbagefald, kom tilbage evt. til jobbet, nye vaner, færdigheder og holdninger

 
Livskriser  -  sorg  -  traumer 

Kom stærkere igennem krisen og genvind din styrke og livskvalitet

Det er en del af det at være menneske at opleve kriser, sorger, bekymringer og måske endda traumer. Det kan være pludselige begivenheder som dødsfald, alvorlig sygdom, katastrofer, skilsmisse, afskedigeIse mm. Man mister fodfæste i kortere eller længere tid og kan have svært ved at håndtere situationen.

 

I rigtig mange tilfælde kommer vi igennem på egen hånd, eller med hjælp fra familie og venner.

 

I andre tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tale med psykolog for at forstå hvad der naturligt sker med mennesker i krise, hvordan krisen påvirker dig og ikke mindst hvordan du med konkrete redskaber kommer stærkere igennem krisen og genvinder din styrke og din livskvalitet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig:

Kontakt

Klinik Hillerød

Torvet 5, 1.tv.

3400 Hillerød

Christina Selchau Nehammer, cand.psych.aut.

Klinik Charlottenlund

Jægersborg Allé 19, 3. sal

2920 Charlottenlund