top of page
billede forside.png

Christina Selchau Nehammer

Cand.psych.aut., erhvervspsykolog 

Klinik i Hillerød og Charlottenlund

Terapi - Coaching - Sparring

About

Om Christina  

Jeg er uddannet cand.psyk. fra Københavns Universitet i 1998 og er sidenhen autoriseret af Psykolognævnet.

 

Jeg har et langt og spændende arbejdsliv bag mig i erhvervslivet, hvor jeg særligt som HR direktør i større virksomheder bl.a. har,

  • Rådgivet/coachet ledere og medarbejdere indenfor alle aspekter af arbejdslivet

  • Udviklet og gennemført leder- og medarbejderudvikling

  • Rekrutteret ledere og specialister

  • Stået i spidsen for kultur- og forandringsprocesser

  • Arbejdet med talenter og karriereudvikling

 

Min passion har altid været udvikling – organisatorisk, teammæssigt og ikke mindst den enkeltes personlige udvikling.

 

Jeg brænder for at hjælpe det enkelte menneske med at mobilisere sine ressourcer og potentialer for at kunne leve det liv som den enkelte ønsker. Dette kan ske på baggrund af behovet for/ønsket om at kunne håndtere konkrete problemstillinger, udfordringer eller kriser. Det kan også ske ud fra ønsket om at skrifte retning i (arbejds)livet, udleve sine drømme, sætte og opnå nye mål og værdier - eller det kan være en kombination af begge.

billede om mig.png
Treatment

Psykologiske arbejdsområder 

Ledelse

At være leder er et begreb i konstant udvikling og med flere og flere krav knyttet op til rollen. Du repræsenterer den virksomhed du arbejder for og din rette ledelse er afgørende for virksomhedens succes. Samtidig er din rette ledelse afgørende for dine medarbejderes engagement og trivsel. Og som naturlig følge heraf er din rette ledelse også afgørende for din egen succes, engagement, trivsel og arbejdsglæde ...

Coaching

Nå dine mål og få bragt dit fulde potentiale i spil. Coaching skaber nye muligheder og perspektiver. Det er en målrettet, struktureret og intensiv proces, der giver dig mulighed for at arbejde med dine ressourcer og udviklingsmuligheder i såvel den professionelle som private rolle, samt at blive udfordret på eget potentiale og nye handlemåder ...

HR-mentoring

Få styrket din HR faglighed og få inspiration til løsning af konkrete HR-udfordringer. Jeg drives af at se mennesker lykkes med det de brænder for.  Efter 30 år i HR feltet er der næppe en HR opgave, som jeg ikke har været involveret i og oftest ansvarlig for. Den viden og erfaring vil jeg gerne bringe videre til dig/jer med ønsket om at netop du/I lykkes med løsningen af ...

HR-supervision

Bliv styrket i din HR rolle i din virksomhed. At arbejde med HR i virksomheder er fantastisk berigende, spændende … og udfordrende. Man skal typisk skabe forandringer på organisatorisk-, ledelsesmæssig-, og individuelt niveau. Forandringer, der kan være både udviklende og værdiskabende for de involverede, og være angstprovokerende og skabe utryghed og modstand ....

Personlig udvikling

Bliv den bedste udgave af dig selv.

Ønsket om eller behovet for at træde ind i en personlig udviklingsproces kan udspringe af mange forhold, og det kan ofte være hensigtsmæssigt at få en professionel håndsrækning til at arbejde struktureret med sin egen udvikling. Arbejde fokuseret med sin bevidsthed og deraf øgede selvindsigt, sin refleksion og selviagttagelse ....

Stress

Slip bekymringer og stress og genvind energien og kontrollen over dit liv. Vi kan alle få følelsen af stress, enten ud fra ønsket om at imødekomme egne og omverdenens krav eller svære situationer eller ud fra livsbegivenheder som er mentalt udfordrende og evt. indebærer store forandringer.

Livskriser - sorg - traumer

Kom stærkere igennem krisen og genvind din styrke og livskvalitet.

Det er en del af det at være menneske at opleve kriser, sorger, bekymringer og måske endda traumer. Det kan være pludselige begivenheder som dødsfald, alvorlig sygdom, katastrofer, skilsmisse, afskedigeIse m.m. 

Contact
bottom of page