Christina Selchau Nehammer

Cand.psych.aut., erhvervspsykolog 

Klinik i Hillerød og Charlottenlund

Terapi - Coaching - Sparring

 

Om Christina  

Jeg er uddannet cand.psyk. fra Københavns Universitet i 1998 og er sidenhen autoriseret af Psykolognævnet.

 

Jeg har et langt og spændende arbejdsliv bag mig i erhvervslivet, hvor jeg særligt som HR direktør i større virksomheder bl.a. har,

  • Rådgivet/coachet ledere og medarbejdere indenfor alle aspekter af arbejdslivet

  • Udviklet og gennemført leder- og medarbejderudvikling

  • Rekrutteret ledere og specialister

  • Stået i spidsen for kultur- og forandringsprocesser

  • Arbejdet med talenter og karriereudvikling

 

Min passion har altid været udvikling – organisatorisk, teammæssigt og ikke mindst den enkeltes personlige udvikling.

 

Jeg brænder for at hjælpe det enkelte menneske med at mobilisere sine ressourcer og potentialer for at kunne leve det liv som den enkelte ønsker. Dette kan ske på baggrund af behovet for/ønsket om at kunne håndtere konkrete problemstillinger, udfordringer eller kriser. Det kan også ske ud fra ønsket om at skrifte retning i (arbejds)livet, udleve sine drømme, sætte og opnå nye mål og værdier - eller det kan være en kombination af begge.

 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig:

Kontakt

Klinik Hillerød

Torvet 5, 1.tv.

3400 Hillerød

Christina Selchau Nehammer, cand.psych.aut.

Klinik Charlottenlund

Jægersborg Allé 19, 3. sal

2920 Charlottenlund